Visselblåsartjänst

Dacke Industri strävar efter att uppnå en öppen affärsmiljö och en hög nivå av affärsetik för att skapa och behålla förtroende bland dotterbolag, intressenter och allmänheten.

Hur du använder visselblåsar tjänsten.

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare i företagen möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, dvs. en handling som strider mot de etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Vår uppförandekod.

Så här använder du tjänsten
I första hand ber vi dig att kontakta din chef. Om det inte är möjligt eller önskvärt kan du anmäla din misstanke om missförhållandet via en kanal för anonym rapportering som hanteras av en extern part för att säkerställa din anonymitet. Alla ärenden behandlas absolut konfidentiellt i ett krypterat och lösenords skyddat system. Följ instruktionerna i formuläret. Du får svar inom 7 arbetsdagar. För mer info se länk: https://whistleb.com/the-service/intro/

Gå till visselblåsartjänsten.