Visselblåsartjänst

För ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik.

Dacke Industri strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik för att skapa och behålla ett förtroende hos dotterbolag, intressenter och allmänhet.

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare i företagen möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, dvs. en handling som strider mot de etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Så här använder du tjänsten
I första hand ber vi dig att kontakta din chef. Om det inte är möjligt eller önskvärt kan du anmäla din misstanke om missförhållandet via en kanal för anonym rapportering som hanteras av en extern part för att säkerställa din anonymitet. Alla ärenden behandlas absolut konfidentiellt i ett krypterat och lösenordsskyddat system. Följ instruktionerna i formuläret. Du får svar inom tio arbetsdagar.

Gå till visselblåsartjänsten.