Hur du använder visselblåsartjänsten.

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare i företagen möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, det vill säga en handling som strider mot de etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Så här använder du tjänsten
I första hand ber vi dig att kontakta din chef. Om det inte är möjligt eller önskvärt kan du anmäla din misstanke om missförhållandet via en kanal för anonym rapportering som hanteras av en extern part för att säkerställa din anonymitet. Alla ärenden behandlas absolut konfidentiellt i ett krypterat och lösenords skyddat system. Följ instruktionerna i formuläret. Du får svar inom 7 arbetsdagar. För mer info se länk: https://whistleb.com/the-service/intro/