Våra grundvärderingar

Inom Dacke Industri arbetar vi systematiskt för att främja anständiga och säkra arbetsförhållanden och minskad negativ miljöpåverkan, och för att motverka korruption, oetiskt affärsuppträdande och diskriminering.

Långsiktiga krav

Dacke följer en mycket strikt etikstandard och vår affärsfilosofi med ett decentraliserat ledarskap ställer höga krav på våra anställdas integritet och professionalism.

Våra ägare, Nordstjernan, ägs i sin tur av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser, vilket möjliggör ett mycket långsiktigt perspektiv och präglar vår syn på att bygga hållbara företag över tid.

Företagens påverkan

Dacke Industris påverkan på omvärlden uppstår främst vid produktion och användning av dotterbolagens produkter och tjänster. Företagens påverkan på omgivningen skiljer sig åt sinsemellan, och därför arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa att företagen antar de lösningar och arbetssätt som skapar den största nyttan i varje specifikt fall.