Om Dacke Industri

Vi stödjer, utvecklar och investerar i ledande bolag som har en djup teknisk kunskap

Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat.

Dacke Industri är en grupp av företag med närliggande ytor vad gäller teknik och marknad.

Att stödja och utveckla våra bolag är centralt för oss men minst lika viktigt är möjligheten till ett sammanhang. Våra bolag drivs fristående, på en entreprenöriell basis, och att vara en del av Dacke Industri innebär också att vara en del av ett sammanhang. Våra bolag har oftast stort fokus på egna produkter, kundanpassade komponenter eller system eller erbjuder distribution med en mycket tydlig value-add i form av djup applikationskunskap. Vi investerar gärna i bolag som vi tror skulle kunna passa in hos oss och där vi kan erbjuda ett tydligt sammanhang. Teknikhöjden finns där likväl som fokuset på design-, och utveckling för att erbjuda kunden de bästa produkterna eller rentav kundunika lösningar i form av komponenter och system.

 

Dacke Industri som ägare

Dacke Industri är typiskt ensam eller majoritetsägare i förvärvade bolag då vårt långsiktiga fokus kommer till sin bästa rätt. Även om vi föredrar att vara i majoritet gillar vi att jobba i partnerskap. Typiskt sett innebär detta att tidigare ägare kvarstår under ett antal år med en viss ägarandel. Tillsammans tar vi bolaget till nästa nivå och skapar en tydlig ”win-win” situation för alla parter. Som ägare agerar vi med tydlighet, branschkunskap, erfarenhet och stort förtroende för dotterbolagens egen kompetens att driva mot en positiv och hållbar utveckling.

Dacke Industri har fokus på sina företags långsiktiga utveckling och agerar med samhällsansvar och en tydlig uppförandekod. Centrala delar i Dacke Industri’s uppförandekod rör bland annat säkerhet, hållbarhet, affärsetiskt agerande och kontinuerlig utveckling av våra anställda . Läs mer om våra värderingar här.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan. Nordstjernan som i sin tur ägs av ”Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelserhar ett mycket tydligt fokus på CSR-frågor och har bidrar kontinuerligt till samhället genom bl a stiftelseanslag.