VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

Under 2022 samt början av 2023 har Dacke Industri haft en mycket fin tillväxt. Vi är idag mer renodlade och består nu av 4 divisioner: Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Electronics och Special Technology.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

Dagens världsbild kännetecknas dock av en hög grad av komplexitet och osäkerhet. Företag som kan navigera i dessa utmaningar och förbli flexibla och anpassningsbara kommer sannolikt att lyckas långsiktigt. Samtidigt inser företag alltmer vikten av hållbara och välmående verksamheter för att skapa långsiktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar.

När världen är osäker är det viktigt att ha en stark och sund verksamhet för att stå stadigt med en bra grund och samtidigt även kunna växa. Starka strategier, sunda affärer och ett fokus på att leverera exceptionell kundservice inom våra bolag är plattformen. Vi strävar efter att vara flexibla och lyhörda, tar vara på möjligheter, anpassar oss till marknadsförändringar och förstår vikten av att investera i våra medarbetare, processer och teknologi för att säkerställa företagens fortsatta välmående.

Lönsamhet och möjlighet att återinvestera i våra dotterbolag är viktiga komponenter för oss. Genom att återinvestera vinster i våra dotterbolag kan vi utöka vår verksamhet, öka vår marknadsandel och utveckla nya produkter och tjänster med högre kvalitet och som är mer miljövänliga. Detta bidrar i sin tur till att säkerställa vår långsiktiga tillväxt och hållbarhet. Genom att återinvestera vinster i våra dotterbolag kan vi behålla vår konkurrensfördel genom att hålla jämna steg med den senaste tekniken, trenderna och kundernas krav. Vidare bidrar återinvesteringar till att skapa jobb i de länder där våra dotterbolag finns, vilket i sin tur bidrar till att stimulera den lokala ekonomin. Slutligen bidrar återinvestering av vinster i våra dotterbolag till att stärka våra relationer med våra partners och intressenter. Detta ger oss ytterligare möjligheter för framtida samarbete och tillväxt.

Vår styrka på Dacke Industri är att vi besitter kompetens och erfarenhet inom våra divisioner för att stödja och skapa rätt förutsättningar för företag att växa organiskt med bibehållen sund verksamhet. Att vara en långsiktig ägare i de divisioner vi verkar är en givande upplevelse. Våra bolag tar ansvar för åtgärder och söker sätt att förbättra sin verksamhet för att minska utsläpp och avfall. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats byggd på respekt, inkludering och samarbete. Vi hanterar verksamheten väl och vi kommer att kunna njuta av fördelarna med att vara ett framgångsrikt, lönsamt och hållbart företag över tid – tillsammans.

Är du en entreprenör och funderar på att sälja ditt livsverk och letar efter en långsiktig ägare, tveka inte att kontakta oss på Dacke Industri om du vill höra mer om vår väg framåt. Vi tar gärna en fika och tar det därifrån.

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin