november 3, 2022

Dacke Industris senaste år av stark tillväxt gör att vi nu kan ta ytterligare steg mot en större expansion. Vi effektiviserar och optimerar våra divisioner för Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Special Technology, Electronics och Building Systems & Products.

Dacke Industri har glädjen att meddela att Mikael Lundgren utsetts till VP för divisionen Fluid Power Technology, från och med den 1 november 2022.

Mikael kommer fortsättningsvis parallellt med rollen som VP för Fluid Power Technology, ha kvar sin nuvarande och viktiga roll som VD för PMC Hydraulics Group, den nordiska ledaren av innovativa hydraulsystem och komponenter för kunder inom industri, energi, mobil och marinsektorerna.

Mikaels historia inom verksamheten sträcker sig lång tid tillbaka. Han började som VD för ett av dotterbolagen i Sverige 2005. Efter några år tillträdde han som VP Key Accounts med ansvar för de globala OEM-kunderna i koncernen och var en del av koncernens ledningsgrupp. Före 2005 har Mikael haft flertalet VD befattningar och tyngre produktionsledningsroller i flera industriföretag, bland annat inom Cardo Group.

”Det är med spänning och glädje jag fortsätter resan och utvecklingen av Fluid Power Technology divisionen, där jag har varit en del av grunden och den långa historian inom Dacke Industri när Nordstjernan förvärvade PMC Group.  Det finns en logik i att skapa en division med tydligt fokus på hydraulik tillsammans med dotterbolagen Arcos Hydraulik, PMC Cylinders och PMC Hydraulics. Jag ser fram emot att arbeta med divisionen för att fortsätta att utveckla de befintliga bolagen inom Power, Motion & Control, ” säger Mikael Lundgren.

”Jag har högt förtroende för Mikaels bidrag med sin bakgrund och långa erfarenhet och kompetens inom hydraulikområdet. Det skapar möjligheter för att fortsätta att utveckla våra befintliga bolag samtidigt som vi ser stor potential för fler förvärv och affärstillväxt framöver,” säger Lars Fredin, VD och Koncernchef på Dacke Industri.

Dacke Industri ser fram emot nästa steg med fler divisioner inom Dacke Industri och med Mikael som ansvarig för Fluid Power Technology. Vi välkomnar honom till teamet och önskar honom all lycka till.