oktober 3, 2023

Fogmaker International AB lanserar Eco 1 – en ny och 100% PFAS-fri brandbekämpningsvätska.

Fogmaker har under flera års tid utvecklat och provat en mängd olika PFAS-fria släckvätskor för att finna den mest effektiva lösningen. Den nya vätskan, Fogmaker Eco 1, är i kombination med ett optimerat Fogmaker släcksystem unik i att vara 100% fri från PFAS och hantera alla tre sidor av brandtriangeln: värme, syre och bränsle.

Fogmakersystemet är nu certifierat enligt R107 med den PFAS-fria vätskan Eco 1, vilket gör att de nya systemen är godkända för bussar.

Eco 1 är också GreenScreen™ certifierad på silvernivå, vilket innebär att en tredje part har kontrollerat och godkänt alla beståndsdelar i vätskan ur miljösynpunkt.

” Vi strävar efter att fasa ut skadliga ämnen och material och framtagandet av en ny PFAS-fri vätska har varit ett naturligt steg i hållbarhetsprocessen” säger Lars Alrutz, VD på Fogmaker International.

Fogmakers brandskyddssystem är automatiskt, oberoende av elektricitet och position, alltid aktivt och använder en vattenbaserad dimma under högtryck. Systemet är pålitligt och fungerar utmärkt i motorrum och andra slutna utrymmen. En liter dimma expanderar till 1700 liter ånga, vilket tränger bort syre och kyler området.

Vattenbaserad dimma leder inte elektricitet och kan tryggt användas även i elektriska fordon. Dimman tränger inte heller in i komponenter med klassning IP66 eller högre. Fogmakers system släcker inte en brand som uppstått i ett litiumjon-batteri men täcker riskområden där bränder ofta uppstår och kan hindra branden från att sprida sig till batteriet. Om batteriet ändå brinner hjälper Fogmaker till med att kyla och kontrollera branden för att vinna tid för utrymning och brandbekämpning på större skala.

R107-systemen kommer att finnas tillgängliga på marknaden under 2024.

Om Fogmaker International AB

Fogmaker utvecklar, tillverkar och marknadsför brandskyddssystem med vattenbaserad dimma under högtryck för motorrum. De har sitt huvudkontor samt R&D- och tillverkningsanläggning i Växjö med 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Fogmaker har sina rötter i Växjö, Småland, och utvecklar samt producerar brandsäkerhetsprodukter för en global marknad. Produkterna används till fordon och maskiner inom affärssegmenten buss, gruva, materialhantering, skog, lastbil, jordbruk, flygplats och tunga fordon. Läs mer på www.fogmaker.se

Vi är Dacke Industri

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat. Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

Idag har Dacke Industri 17 dotterbolag, cirka 1400 anställda över hela världen och en omsättning på 4 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:

Lars Alrutz
VD
Fogmaker International AB
+46 72 701 00 04 lars.alrutz@fogmaker.com

Lars Fredin
VD & Koncernchef
Dacke Industri
+ 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com