februari 6, 2023

Dacke Industri har signerat ett avtal om försäljningen av divisionen Building Systems & Products, med tillhörande tillgångar för bolagen LLENTAB Group AB och LGL Construction AB. Ny ägare av bolagen blir Profura AB, ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Transaktionen var villkorad av konkurrensgodkännande och per den 2 mars, 2023 slutförde Profura AB förvärvet av bolagen LLENTAB Group AB och LGL Construction AB.

Vi ser stor potential för tillväxt och fortsatt utveckling för LLENTAB Group AB och LGL Construction AB med Profura AB som ny ägare.  De kan ge tillgång till rätt expertis, kunskap och support på allra bästa sätt inom byggbranschen på ett långsiktigt perspektiv.

Dacke Industri är en förvärvsdriven företagsgrupp av nischade industriföretag, där vårt affärskoncept är att investera, stödja och utveckla ledande tekniska industriföretag. Vi tillför expertkunskap och strategisk vägledning för att bygga hållbara företag långsiktigt. Vårt mål och ansvar är att fortsätta bedriva en hållbar växande verksamhet där vi utvecklar våra befintliga bolag och förstärker oss ytterligare inom tekniska industriföretag. Våra bolag är fördelade i divisonerna Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Special Technology och Electronics. Vi ser gärna att de bolag som förvärvas i framtiden passar in i vår modell av divisioner där det möjliggörs delning av erfarenheter och kunskap inom bolagen och utvecklas tillsammans med stödet från Dacke Industri.

Transaktionen var villkorad av konkurrensgodkännande och per den 2 mars, 2023 slutförde Profura AB förvärvet av bolagen LLENTAB Group AB och LGL Construction AB.

Om LLENTAB Group AB
LLENTAB Group AB bygger stålhallar, allt från oisolerade lager, produktionsbyggnader, maskinhallar och kontorsbyggnader till representativa affärs- och utställningslokaler. De har över 50-års erfarenhet och levererat mer än 10 000 stålhallar, främst i Europa. De har sitt huvudkontor i Kungshamn, Sverige och dotterbolag i Polen, Tjeckien, Norge, Tyskland, Slovakien och Ukraina med cirka 400 anställda. Ytterligare information finns på llentab.se

Om LGL Construction AB
LGL Construction AB är en stålbyggnadsentreprenör som skapar kompletta lösningar inom stålbyggnation. Bolaget är beläget i Smålandsstenar, Sverige och har cirka 43 anställda. De konstruerar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner för industri, flerbostadshus och lagerinredning. Marknaden är främst Sverige, Norden och en del i övriga Europa. Ytterligare information finns på lgl.se

Om Profura AB
Profura är ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. De investerar främst i svenska onoterade bolag. Investeringsverksamheten har tre inriktningar – Industri, Utveckling och Fastigheter. Idag har gruppen en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Ytterligare information finns på Profura.se

Vi är Dacke Industri
Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat.Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

För mer information, kontakta:

Lars Fredin
VD och Koncernchef
Dacke Industri
+46 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com