augusti 11, 2022

Christian Svensson utnämnd till ny VD och Koncernchef för vårt dotterbolag Llentab Group AB

Christian tillträder som VD i januari 2023 då nuvarande VD och Koncernchef Stefan Eklund, beslutat sig för att lämna Llentab för pensionering efter 5 år med bolaget. Stefan har gjort ett mycket bra arbete med att stärka Llentab till att bli ett av de största bolagen i sin bransch i de länder bolaget är verksamt.

Christian kommer närmast från Plannja AB där han haft rollen som Portfolio Manager. Christian har en bred erfarenhet inom företagsledning och har bland annat varit VD för Lindab Profil AB. Han har haft ett flertal ledande befattningar där fokus legat på affärsutveckling och lönsamhetsförbättringar.

Vi är mycket glada att kunna välkomna Christian till företaget. Han har en bred ledningsbakgrund och en mycket god kunskap om den bransch LLENTAB befinner sig i.” säger Lars Fredin, ordförande i Llentab Group AB.

Samtidigt som ett stort tack riktas till Stefan för utmärkta insatser så välkomnas nu Christian till hans nya position på Llentab Group AB.