Historia

Dacke Industri är ett ungt bolag med långa anor. 

 

 

 

 

 

 

Vår historia

Redan 1957 grundades CA-verken i Sävsjö, som producerade hydraulcylindrar, och under åren utvecklades bolaget och var under en tid en del av ingenjörsgruppen Persöner, som senare blev en del av AB Wilhelm Sonesson. Under 1980-talet var bolaget på börsen under namnet Dacke Invest och genomförde ett antal förvärv av mindre verksamheter inom hydraulik.  Industrivärden förvärvade Dacke Invest 1991 och avyttrade bolaget till Hexagon två år senare.

År 2000 förvärvades Berendsen PMC Nordic, med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och bolagsgruppen blev den största hydraulikaktören i Norden. Fem år senare förvärvade Private Equity-fonden Segulah III verksamheten, som då var ett affärsområde inom Hexagon. Namnet ändrades till Dacke PMC och senare till PMC Group AB.

I januari 2016 förvärvade Nordstjernan PMC Group och skapade Dacke Industri AB. Hydraulikverksamheten samlades under PMC Hydraulics Group. Under 2017 och 2018 tillkom UVA Lidköping och Llentab genom interna förvärv från Nordstjernan och under 2018 skedde det första större externa förvärvet genom Arcos Hydraulik AB. Under första kvartalet 2019 förvärvades Optronic och i december förvärvades det engelska bolaget TDS. Våren 2020 förvärvades LGL Construction och i juni förvärvades Dynalyse. Ytterligare bolag har förvärvats under 2021, Exertus Finland 71,5% 24 juni 2021 och LIMAB 9 juli -21.

Dacke Industri har således varit i många olika ägarmiljöer men är åter, genom Nordstjernans förvärv, i en ägarledd och långsiktig miljö.