Vår VD Lars Fredin har ordet

Vi är glada att kunna välkomna både Exertus och LIMAB till Dacke Industri.

Affärsaktiviteten har varit hög under de senaste månaderna. Vi märker ökad aktivitet från våra kunder och vi har en orderingångsökning på +30% under 2021. Försäljningen har också varit stark för gruppen och det finns ett behov av produkter i nästan alla segment vi verkar i. Pandemin ger fortfarande oss problem när det gäller kundbesök och det påverkar vår servicenivå. När det gäller service finns det så mycket vi kan göra utan att besöka kunden. Nu när länder och samhällen öppnar upp kan vi se en förändring i resmönstren. Det kommer att bli mer planerat och mindre improviserat i framtiden. En annan intressant aspekt är hur vi arbetar hemifrån, utanför kontoret. Jag tror personligen att vi måste anpassa oss så att vår personal kan arbeta hemifrån där det är möjligt och med tydliga riktlinjer.
Vi ser fram emot en hektisk höst med fortsatt högt tempo.

Kontakta mig gärna om du är intresserad av att veta mer om Dacke Industri.

Lars Fredin VD och Koncernchef lars.fredin@dackeindustri.se +46 76 770 71 00