Vår VD Lars Fredin har ordet

Dacke Industri vill komma i kontakt med företag som planerar skifte i ägarleden. Året som vi lämnat bakom oss har varit mycket omtumlande och kanske har det triggat tankegångar om att förändra ägarbilden för ditt bolag.

Om du och dina delägare funderar på att ändra ägarförhållandena vill vi gärna ta en första kontakt med er för att se om Dacke Industri kan vara rätt partner för framtiden.

I Dacke Industri fokuserar vi oss på tre områden eller tre olika kluster som vi valt att benämna dom. Dessa är Buildings Systems and Products, Electronics och Industry. Det finns egenskaper inom respektive kluster som gör dom intressanta som en grupp. Exempelvis är kunskap och relationer som bygger på gemensamma kundkategorier en sådan egenskap. Även det faktum att bolagen inom ett kluster kan dela erfarenheter och möjligheter genom kunskapsutbyte och de VD-träffar som vi värdesätter mycket. Alla typer av affärer handlar om relationer och kulturer som ska mötas i någon form. Vi söker företag som har ett starkt självförtroende och en kultur där vi kan bidra och lära från. Vi arbetar långsiktigt och vi värdesätter stabilitet och hållbar lönsamhet. Om ni söker någon som kan ta vara på den affär ni har byggt upp samt hjälpa till att vidareutveckla och fortsätta resan som påbörjats – då är vi rätt aktör.

Slå mig en signal för att diskutera!

 

Lars Fredin

+46 76-770 71 00
VD och Koncernchef 

Dacke Industri AB

Lars Fredin VD och Koncernchef lars.fredin@dackeindustri.se