december 5, 2023

Fogmaker International AB, en av de ledande globala leverantörerna av brandskyddssystem för motorrum och slutna utrymmen, meddelar gladeligen förvärvet av tillgångarna hos Siveb Oy genom Fogmaker Finland Oy, den 1 december 2023.

Förvärvet är en viktig milstolpe för att stärka Fogmaker Internationals position på den finska marknaden. Siveb Oy:s anställda kommer att fortsätta sina anställningar under Fogmaker Finland Oy och detta skapar nya möjligheter på marknaden med ett team som har stor kunskap och erfarenhet inom området. Fokus kommer att ligga på att ge service till ett bredare spektrum av kunder och driva ytterligare tillväxt. Förvärvet möter effektivt kundernas utvecklande behov i regionen. Fogmaker International erbjuder skräddarsydda och industrialiserade lösningar till olika sektorer och möter deras specifika behov genom att leverera avancerade och omfattande släckningslösningar över hela världen.

”Vi är mycket entusiastiska över förvärvet och de utvidgade möjligheterna det ger Fogmaker International. Det kommer att göra det möjligt för oss att stärka vår närvaro och erbjuda ännu bättre service till våra uppskattade kunder i regionen. Förvärvet representerar ett betydande steg mot att förverkliga vår vision om att skapa säkrare miljöer världen över,” säger Lars Alrutz, VD för Fogmaker International.

”Vi är glada över att ansluta oss till Fogmaker International-familjen. Företaget har varit välkänt för oss under en lång tid, med deras utmärkta produkter och företagskultur som de representerar. Våra kunder kommer nu kunna dra nytta av ännu mer innovativa lösningar och ökat värde. Vi ser fram emot denna nya era och ett framgångsrikt partnerskap,” säger Kristian Lindström, ägare av Siveb Oy.

”Vi är stolta över Fogmaker Internationals förvärv och den strategiska expansionen det medför. Fogmaker Internationals starka marknadsposition harmoniserar perfekt med våra tillväxtambitioner. Vi är entusiastiska över de möjligheter som detta förvärv medför och ser fram emot Fogmaker Internationals fortsatta framgång,” säger Lars Fredin, VD och Koncernchef för Dacke Industri och styrelseordförande för Fogmaker International.

Om Fogmaker International AB

Fogmaker International, är ett dotterbolag till Dacke Industri sedan 2022 och är en ledande leverantör av brandskyddssystem för motorutrymmen och andra slutna utrymmen med vattenbaserad dimma under högtryck. De har sitt huvudkontor i Växjö med cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Fogmaker International har sina rötter i Småland, Sverige. Med sina pålitliga, effektiva och miljövänliga brandsläckningssystem är de erkända som en branschledare inom säkerhetsmedvetenhet över hela världen. De har en bred kundbas där produkterna används till fordon och maskiner inom affärssegmenten buss, gruva, materialhantering, skog, lastbil, jordbruk, flygplats och tunga fordon. Fogmaker – Säkerheten får aldrig äventyras.

Vi är Dacke Industri

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat. Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

Idag har Dacke Industri 18 dotterbolag inom fyra divisioner, nära 1500 anställda över hela världen och en omsättning på 4,3 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:

Lars Alrutz
VD
Fogmaker International AB
+46 72 701 00 04 lars.alrutz@fogmaker.com

Lars Fredin
VD och Koncernchef
Dacke Industri
+46 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com

Camilla Quist
Communication and Administration Manager
Dacke Industri
+46 70 590 03 70 camilla.quist@dackeindustri.com