oktober 4, 2023

Den 3 oktober 2023, förvärvade Dacke Industri majoriteten av aktierna i MecVel Srl, en ledande tillverkare och utvecklare inom elektromekanik för linjär automation av aktuatorer och skruvdomkrafter.

Förvärvet är i linje med vår ambition att växa och utvecklas tillsammans med bolag som fokuserar på sina egna produkter samt kundanpassade komponenter och system. MecVel kommer att inkluderas i divisionen Air Technology & Electromechanics, där liknande bolag ingår och där vi har en betydande kunskap inom gruppen.

Sedan 1987 är MecVel verksam inom området för linjär automation med att utveckla och tillverka ständigt uppdaterat sortiment av elektriska linjära aktuatorer och skruvdomkrafter.

Företaget har sitt huvudkontor i Bologna, Italien med cirka 50 anställda och en årlig omsättning på över 12 miljoner euro.

Den kundanpassning som erbjuds av gör det möjligt att konfigurera varje produkt enligt de specifika tekniska behoven för den designade applikationen. MecVel följer och rådgiver kunden i varje utvecklingsfas.

Produkterna är designade, utvecklade och producerade i Italien. Råmaterialen och komponenterna som används i tillverkningen av aktuatorerna är av hög kvalitet och följer europeiska standarder. MecVel är verksamma inom olika affärsområden som livsmedelsindustri, stålindustri, tung industri, vattenkraft, läkemedelsindustri med mera.

“Med Dacke Industri’s stöd kan vi expandera till nya marknader och nå våra mål för en framgångsrik framtid på MecVel,” säger Miria Bastoni, delägare av MecVel.

“Våra enastående framsteg sedan 1987 har banat väg för ännu större prestationer. Genom vårt samarbete med Dacke Industri har vi möjlighet att dra nytta av nya möjligheter och utvidga vår räckvidd till nya spännande marknader,” säger Roberto Viviani, delägare av MecVel.

“Förvärvet av MecVel markerar en viktig milstolpe i Dacke Industris historia och är ett betydelsefullt steg för att realisera vår strategi och stärka vår närvaro på den europeiska marknaden. Genom att förvärva MecVel kan vi utöka vårt team av kunniga personer med djup kunskap om branschen inom vår division,” säger Mika Virtanen, VP Air Technology & Electromechanics av Dacke Industri.

Vi är Dacke Industri

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat. Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

Idag har Dacke Industri 18 dotterbolag inom fyra divisioner, nära 1500 anställda över hela världen och en omsättning på 4 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:

Mika Virtanen
VP Air Technology and Electromechanics
Dacke Industri
+ 358 40 83 27 583 mika.virtanen@dackeindustri.com

Miria Bastoni
Part owner
MecVel Srl
+39 051 41 43 736 mbastoni@mecvel.com

Lars Fredin
VD & Koncernchef
Dacke Industri
+ 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com