december 6, 2022

Dacke Industri fortsätter att växa genom att förvärva Fogmaker International AB, en av de ledande globala leverantörerna av brandskyddssystem för motorrum. Förvärvet är ett led i Dacke Industris strategi att utöka och stärka aspekten som långsiktig ägare av innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och system. Dacke Industri har den 1 december slutfört förvärvet av 70 % av aktierna i Fogmaker International AB. Den nuvarande ledningen och ägare kvarstår med 30 % av aktierna.

Fogmaker utvecklar, tillverkar och marknadsför brandskyddssystem med högtrycksvattendimma för motorrum. De har sitt huvudkontor samt R&D- och tillverkningsanläggning i Växjö med 100 anställda och en årlig omsättning på över 300 miljoner kronor. Fogmakers brandskyddssystem såg dagens ljus första gången 1995. Idag är cirka 280 000 fordon utrustade med Fogmakers system i mer än 50 länder. De har ett globalt nätverk för service/ installationer via partners som är certifierade enligt Fogmaker Training Academy-programmet. Fogmaker har sina rötter i Växjö, Småland och utvecklar samt producerar brandsäkerhetsprodukter för en global marknad. Produkterna används till maskiner inom affärssegmenten buss, gruva, materialhantering, skog, lastbil, jordbruk, flygplats och tunga fordon.

”Som Fogmakers ägare och VD har jag varit en del av en otrolig resa under de senaste 22 åren. Från att börja som ett litet kämpande företag med en produkt som jag trodde starkt på, har vi idag växt till en stor och framgångsrik internationell aktör och vi fortsätter att expandera våra marknader. Jag har nått en punkt där jag vill ägna min tid åt andra åtaganden och lämna Fogmaker i de bästa händer. Jag har noga valt rätt köpare till Fogmaker. Dacke Industri står för långsiktigt engagemang och kompetens samt tillför ett viktigt och värdefullt internationellt nätverk till verksamheten. Jag ser en fortsatt ljus framtid för Fogmaker.

Jag har tillsammans med Dacke Industri föreslagit vår CMO, Lars Alrutz till ny VD från och med 1 januari, 2023. Han är erfaren och har bidragit mycket till vår tillväxt,” säger Andreas Svensson, VD för Fogmaker International AB.

”Som föreslagen VD ser jag fram emot att vidareutveckla Fogmaker verksamheten och fortsätta att stödja våra värderingar”, säger Lars Alrutz.

Med Fogmaker som vår nya partner stärker vi avsevärt på global nivå säkerhetsmedvetenheten och de tekniska säkerhetslösningarna på Dacke Industri. Fogmaker har en stark marknadsposition och tillsammans skapar vi fler möjligheter och potential för ytterligare tillväxt framöver.” Säger Lars Fredin, VD & Koncernchef, Dacke Industri.

Vi är Dacke Industri

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat.

Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

Idag har Dacke Industri 18 dotterbolag, mer än 1800 anställda över hela världen och en omsättning på över 4 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:

Lars Fredin
VD & Koncernchef
Dacke Industri
+46 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com

Lars Alrutz
Proposed CEO
Fogmaker International AB
+46 72 701 00 04 lars.alrutz@fogmaker.com