Lars Fredin Group CEO                                                                              Mats Wedell, CEO Dynalyse

Lars Fredin välkomnar Mats Wedell som ny VD för Dacke Industris dotterbolag Dynalyse AB.


Mats arbetade tidigare på Coherent Inc. med internationell försäljning och produktledning. Totalt sett har Mats mer än 25 års erfarenhet av olika chefs- och säljpositioner inom automations- och sensorindustrin.

Dynalyse är ett innovativt företag som utvecklar och marknadsför produkter från mätsystem till processindustrin. Med en revolutionerande lösning för kvalitetssortering av konstruktionsvirke genom vibrationsmätning har de blivit marknadsledande inom sågverksindustrin för hållfasthetsgradering.

”Jag är väldigt glad över att arbeta tillsammans med de två grundarna Mikael Perstorper och Daniel Sandin och resten av det fantastiska teamet för att ytterligare utveckla verksamheten. Användningen av mätsystem för att uppnå en hållbar och lönsam produktion har aldrig varit större och viktigare eftersom jag är glad över att få vara en del av det, säger Mats Wedell.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Mats till Dynalyse och Dacke Industri. "Med Mats långa erfarenhet av automation och internationell försäljning har jag stort förtroende för att Dynalyse kommer att fortsätta att växa över hela världen", säger Lars Fredin, koncernchef för Dacke Industri.