Vår VD Lars Fredin har ordet

I svåra tider funderar man extra hårt på vilka beslut som är rätt att ta. Det gäller för de små besluten och det gäller för beslut som har stor påverkan. Men en sak är säker. Man måste agera!

Den pågående pandemin påverkar samtliga bolag men på olika sätt och i olika grader. Den mer svårbedömda frågan är hur snabbt vi kommer ur krisen när väl börjar se en viss återgång till normalläge. Alla våra bolags VD’ar och ledningsgrupper har agerat starkt för att anpassa verksamheten till dagens situation.

Vi är av uppfattningen att det blir mycket besvärligt de kommande 3 månaderna. Avvaktande investeringsbeslut och försiktighetsprincipen kommer att gälla hos våra kunder och samhället i stort. Styrelser är just nu oroliga och vill att deras bolag ska gå ut ur krisen intakt så långt som det bara är möjligt. Därav mycket återhållsamhet. Och krismedvetenhet.

Men, vi ser också tecken på att positiva saker nu börjar ske ute i världen. Mer förfrågningar från kunder där man diskuterar leveransplanerna och man ser långsiktiga åtaganden. Det finns en mycket stor vilja att komma igång igen. Vi ska komma ihåg att det finns en värld efter denna pandemi. Många av våra kunder planerar, liksom vi, långsiktigt. Vi har alla ett ansvar att måna om anställda och företag så att de överlever.

För Dacke ser vi möjligheter och vi kommer att fortsätta att investera i välskötta företag. I vår strategi ligger det att vara långsiktig!

Bästa Hälsningar,
Lars Fredin
VD/Koncernchef, Dacke Industri AB