Uppförandekod

Upprätthållandet av Dacke Industris värderingar

För Dacke Industri är det centralt att skapa värde för våra intressenter, under iakttagande av högsta integritet och säkerhet. Vår Code of Conduct ger viktiga riktlinjer för vårt agerande och beskriver våra värderingar och företagskultur

Mer information
Länkar:
contact@dackeindustri.com
Dacke uppförandekod

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Dacke Industri strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik för att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, alltså en handling som strider mot våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Uppförandekod, och som behöver rättas till.

I första hand uppmanar vi dig att kontakta din chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering som tillhandahålls av en extern partner, WhistleB för att säkerställa din anonymitet. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Rapporteringssystemet är krypterat och lösenordsskyddat. Följ bara instruktionerna på formuläret och skicka. Inom 10 arbetsdagar får du ett svar. På grund av användandet av personligt ID och lösenord, kan du vara säker på fullständig anonymitet genom hela processen.

Vi tillåter inga repressalier mot en visselblåsare.

Gå till visselblåsarjänsten Mer information
Se även film