Ledning

VD Börje Vernet

Börje Vernet, CEO Dacke Industri

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, KTH

Anställd sedan: 2015

Tidigare erfarenheter inom Alfa-Laval samt VD-befattningar 1988-1999 inom Samfod och Mitex/Johns Manville samt koncernchefs-befattningar 2000–2015 för Dacke Hydraulik/Hexagon Automation och Rosti Group

CFO Anders Bolse

Anders Bolse, CFO Dacke Industri

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Anställd sedan: Oktober 2017

Tidigare erfarenheter: Ekonomichef Boliden Bergsöe 2016-2017, Koncerncontroller Boliden 2012-2015, Revisor Deloitte 2006-2012