Ledning

Lars Fredin

Lars Fredin, VD & Koncernchef Dacke Industri

Civilekonom

Anställd: oktober 2018

Tidigare erfarenheter:
Konecranes VD för Lift Trucks 2009-2018,
VP Försäljning & Marknad Bromma Conquip 2004 – 2009,
President Kalmar AC Inc. och Metget Inc.

CFO Anders Bolse

Anders Bolse, CFO Dacke Industri

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Anställd: oktober 2017

Tidigare erfarenheter:
Ekonomichef Boliden Bergsöe 2016-2017,
Koncerncontroller Boliden 2012-2015,
Revisor Deloitte 2006-2012

Love Fällmar

Lowe Fällmar, Förvärvs- och Affärsutvecklingschef

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Anställd: mars 2019

Tidigare erfarenheter:
KPMG Corporate Finance 2016-2019,
Financial Controller Axiell Group 2014-2016,
Auktoriserad Revisor KPMG 2008-2014