Dacke Industri som ägare

Dacke Industri är typiskt ensam eller majoritetsägare i det operativa dotterbolaget. Vi utser styrelseledamöter med relevant industriell kunskap och tillämpar en decentraliserad arbetsstruktur och organisation. Verkställande direktören för det operativa bolaget rapporterar till styrelsen och VD för Dacke Industri.

Centrala policies i Dacke Industri rör säkerhet, CSR, finansiering, redovisning och försäkring.