Dacke Industri förvärvar Llentab Group

Genom en intern transaktion mellan två Nordstjernan-ägda bolag, kommer Llentab Group att bli en del av Dacke Industri fr.o.m. 1 mars, 2018.

Llentab säljer, konstruerar, tillverkar och monterar multifunktionella stålbyggnader till en rad olika kundgrupper och ändamål. Sedan 2012 har Llentab varit delvis ägt och från 2016 helägt av Nordstjernan.

Dacke Industri har idag sex operativa dotterbolag med en total försäljning på 220 MEUR och ca 1000 anställda. Dotterbolagen fokuserar på konstruktion och tillverkning av kundspecifika komponenter och system baserat på hydraulik, pneumatik, elektromekanik och mjukvaruteknologi. Dacke Industri har en stark strategi för tillväxt, både organiskt och genom förvärv av starka teknologiskt ledande företag.

Llentab, med en försäljning på 100 MEUR och 450 anställda I Sverige, Polen, Norge, Ukraina, Tjeckien och Slovakien, kommer att utgöra en signifikant del av Dacke Industri.

Llentabs verksamhet och organisation kommer vara oförändrad efter förvärvet.

 

Stefan Eklund, CEO Llentab Group kommenterar: “Llentab kommer passa bra in i en industrigrupp som Dacke Industri och vi ser fram emot att bli en del av Dackes tillväxtstrategi”.

 

Börje Vernet, CEO Dacke Industri: “Llentab är ett högteknologiskt företag och ledande inom sina fokusområden och marknader. Företaget är ett bra komplement till Dackes nuvarande verksamhet, både vad gäller produkter och geografiskt. Genom vår organisationsmodell med självständiga dotterbolag fortsätter Llentab sin verksamhet som tidigare, samtidigt som vi inom gruppen kan utbyta erfarenheter inom områden som teknik, inköp och tillverkning”.

För mer info: Stefan Eklund (+46 70 694 44 13) och Börje Vernet (+46 70 298 46 67)

Helsingborg/Kungshamn den 21 februari 2018

Dacke Industri AB

Börje Vernet, CEO

Llentab AB

Stefan Eklund, CEO